Milieukundige begeleiding

Wij ondersteunen u van ontwerp tot uitvoering van een project.

Bel voor informatie

088 - 0705130

Stuur een Email

info@bodembureau.nl

Krijg een gratis offerte

13 + 14 =

Milieukundige begeleiding

De sanering en nazorg worden uitgevoerd onder begeleiding van een milieukudige (milieukindig begeleider ) Milieukundige begeleiding is een verbijzondering van de directievoering namens de opdrachtgever

De milieukundige begeleiding bestaat uit.

*sturing van het uitvoeringsproces (processturing)

*verificatie van het behalen van de doelstelling van de sanering / nazorg (verificatie)

Voor al uw complexe vraagstukken

Bodembureau is uw ideale business partner. Met haar multidisciplinaire team en Partners binnen de acta group hebben wij jaren ervaring in het oplossen en adviseren van complexe vraagstukken

QUICKSCAN

Het in beeld brengen van bodemkwaliteit en bijbehorende risoco’s bij graafwerkzaamheden in de bodem is noodzakelijk maar ook tijdrovend. BDOK maakt een einde aan die inefficientie. Geen wachttijden meer van werkdagen maar binnen enkele uren weten waar je als storingsmomteur, werkvoorbereider of engineer aan toe bent

  • Bodemonderzoek
  • Saneringsonderzoek
  • Ontwerpen V&G plan
  • Vaststellen veiligheidsklasse
  • Startwerkinstructie.
  • Calamiteiten.
  • veiligheidsbegleiding.
  • Quickscan

Onze werkwijze

v

EErste overleg (gratis)

Om inzicht te krijgen in uw project.

prijsbepaling & planning

Na inzicht in uw project kunnen we de prijs en de planning bepalen.

projectbegeleiding

Het project wordt begeleid op het gebied van kwaliteit , veiligheid en milieu met de juiste personen.

projectvoltooing

Aan het einde van ieder project wordt er geevalueerd met de klant.
Get in Touch

088 - 0705130
info@bodembureau.nl

Open Hours

ma - vr: 8:30 - 17:00

Our Office

Spacelab 51
3814 MR Amersfoort

Member of the Acta Group.

Email Us

2 + 7 =