Diensten

ONS SPECIALISME HOUD IN

VISIE


Onze bodem is van levensbelang. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan. Het is daarom noodzakelijk een balans te vinden tussen bodemgebruik en de bescherming van de bodemkwaliteit. Door industrialisering, woningbouw of aanleg van wegen vindt belasting van onze bodem plaats. Deze bodembelasting, bijvoorbeeld in de vorm van toepassing van verontreinigde grond en baggerspecie en secundaire bouwstoffen, mag niet tot gevolg hebben dat maatschappelijke ontwikkelingen worden belemmerd. Echter blijft voor ons aandacht voor Kwaliteit, Arbo, Welzijn en Milieu ons uitgangspunt • Detachering
 • Projectbegeleiding.
 • Quickscan.
 • Calamiteiten.


DESKUNDIGHEID IN MILIEU

DETACHERING

In detachering en uitzenden van vakkundig personeel  hebben wij reeds jaren ervaring via onze moedermaatschappij


Sinds 1988 bieden wij maatwerk en service op het gebied van werving en selectie, uitzenden, detachering en payrolling.

Wij kijken in de eerste plaats altijd goed naar de werknemer en streven ernaar om voor iedereen een passende droombaan te vinden. Voor werkgevers luisteren wij goed naar de specifieke wensen en behoeftes van de organisatie om zo het personeel te vinden dat precies bij de organisatie past. Wij zetten voor al onze klanten een stapje extra en zorgen er zo voor dat u wordt ontzorgd op het gebied van personeelszaken en planning.

 • veldmedewerker
 • milieukundig begeleider (MKB)

 • deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)

 • veiligheidskundige (MVK en HVK)

 • milieuco√∂rdinator

 • projectmanager

 • deskundig Leidinggevende Projecten (DLP/R-DLP)

 • kwaliteits verantwoordelijke projecten (KVP)


PROJECTBEGELEIDING


Op het moment dat er graafwerkzaamheden in de grond uitgevoerd moeten worden bij bijvoorbeeld kabel- en leiding aanleg of verwijderingswerkzaamheden of bouwputrealisatie dient er bekend te zijn wat de kwaliteit is van de te ontgraven bodem.


Er zijn meerdere fasen te doorlopen van ontwerp tot de uitvoering van een project.

Hierbij kunnen we u ondersteunen.

MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING

De sanering en nazorg worden uitgevoerd onder begeleiding van een milieukudige (milieukindig begeleider ) Milieukundige begeleiding is een verbijzondering van de directievoering namens de opdrachtgever De milieukundige begeleiding bestaat uit.

 • sturing van het uitvoerigsproces ( processturing) en
 • verificatie van het behalen van de doelstelling van de sanering / nazorg (verificatie)QUICKSCAN


Het in beeld brengen van bodemkwaliteit en bijbehorende risoco's bij graafwerkzaamheden in de bodem is noodzakelijk maar ook tijdrovend. BDOK maakt een einde aan die inefficientie. Geen wachttijden meer van werkdagen maar binnen enkele uren  weten waar je als storingsmomteur, werkvoorbereider of engineer aan toe bent

 • Bodemonderzoek
 • Saneringsonderzoek
 • Ontwerpen V&G plan
 • Vaststellen veiligheidsklasse
 • Startwerkinstructie.
 • Ponvallis sapien in fringilla.
 • Calamiteiten.
 • veiligheidsbegleiding.
 • Quickscan


ONZE WERKWIJZE

01.


Eerste 

overleg (gratis)

 

Om inzicht te krijgen in uw project


02.


Prijs bepaling en planning


Na inzicht in uw project kunnen we de prijs en de planning bepalen.


03.


Projectbegeleiding


Het project wordt begeleid op het gebied van kwaliteit , veiligheid en milieu met de juiste personen.


04.


Project

Voltooing


Aan het einde van ieder project wordt er geevalueerd met de klant


CONTACTEER ONS NU VOOR EEN (GRATIS) OVERLEG VOOR UW PROJECT

BODEMBUREAU

DESKUNDIGHEID IN MILIEU

Contact Info

088-0705100

Boerenstraat 23 4201GA Gorinchem